Parnični postupci

Parnični postupci

Zastupanje pred sudom

Ovršno pravo

Ovršno pravo

Naplata potraživanja i zastupanje pred sudom i drugim tijelima

Odštetno pravo

Odštetno pravo

Naknade štete i isplate osigurnina

Zemljišnoknjižno pravo

Zemljišnoknjižno pravo

Sastav ugovora i drugih isprava, upisi u zemljišne knjige, ispravni postupci

Nasljedno pravo i ostavinski postupak

Nasljedno pravo i ostavinski postupak

Sastav ugovora i drugih isprava, zastupanje u ostavinskom postupku

Radno pravo

Radno pravo

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, novčana potražnja, sastav ugovora i drugih isprava

Obiteljsko pravo

Obiteljsko pravo

Zastupanje pred sudom, sastav ugovora, imovinski odnosi, skrbništvo i uzdržavanje

Obvezno pravo

Obvezno pravo

Sastav ugovora i izvanugovorni odnosi

Stečajno pravo

Stečajno pravo

Prijava tražbina i zastupanje u pred sudom i drugim tijelima

Prekršajno i kazneno pravo

Prekršajno i kazneno pravo

Obrana u prekršajnim i kaznenim postupcima

Ustavno pravo

Ustavno pravo

Ustavne tužbe

Upravno pravo

Upravno pravo

Upravni postupak i upravni sporovi

Trgovačko pravo

Trgovačko pravo

Osnivanje društva, sastav ugovora i drugih isprava